Schagen

Click to minimize this section Details

Volgnummer 18
Dossiernummer 13
Gemeente Schagen
Plaats Schagen
Toponym Tjallewal
Periode Middeleeuwen: laat A: 1050 - 1250 nC, Middeleeuwen: laat B: 1250 - 1500 nC
Vondst Onbekend
Rijksdriehoekscoordinaten 115110,531780
Latitude en Longitude 52.7718586215761,4.79611813322259
Monumenttype Dijk
Vondstdatum Sun June 11 1972
Link Naar bijlage(n)
Invoerdatum Fri March 25 2016
Bijlage (Empty)
Locatie
Powered by Xataface and www.sdit.nl
(c) 2005-2024 All rights reserved