Schagen

Click to minimize this section Details

Volgnummer 7
Dossiernummer 7
Gemeente Schagen
Plaats Schagen
Toponym Tjallewallerweg
Periode Middeleeuwen: laat: 1050 - 1500 nC
Vondst Onbekend
Rijksdriehoekscoordinaten 114620,532320
Latitude en Longitude 52.7766749953623,4.78879145928435
Monumenttype Terp
Vondstdatum Sun June 11 1972
Link Naar bijlage(n)
Invoerdatum Fri March 25 2016
Bijlage (Empty)
Locatie
Powered by Xataface and www.sdit.nl
(c) 2005-2024 All rights reserved